Connect with us

Animals

Isang lalaki ang hindi nagdalawang-isip na pumasok sa isang kanal, mailigtas lamang ang isang kawawang kuting!

Published

on

Photo for illustration purposes only

Bayani kung ituring ang lalaking ito matapos niyang iligtas ang isang kawawang kuting na napunta sa loob ng makipot at madilim na kanal. Ayon sa ilang mga taong nakasaksi sa pangyayari, nagtatago raw sa kuting na ito sa makina ng sasakyan sa malapit na paradahan ng sasakyan.

Nang napansin ng pusa na pabalik na ang nagmamaneho ng sasakyan ay natakot ito at kaagad na tumakbo palayo rito. Nakakita ito ng makipot na “drainage canal” kung saan siya pansamantalang nagtago.

Marahil ay nakaramdam ito ng takot matapos niyang pumasok sa madilim na lugar na iyon. Talagang maririnig siyang tila humihiyaw ng tulong hanggang sa mapaos-paos na ang kaniyang boses.

Hindi nagtagal at narinig ng lalaking si Avi Kuzi ang paghingi ng tulong ng kawawang kuting. Hindi naman siya nagdalawang-isip na tulungan ang kawawang kuting.

Kahit nga napakakipot at napakaliit ng kaniyang papasukan ay ginawa niya pa rin ito para sa kuting. Lingid sa kaalaman ng mga taong nakakita ng kabayanihang kaniyang ginawa ay isa palang “animal rescuer” si Kuzi mula sa Israel.


Ayon sa kaniya, kahit anong mangyari ay palagi siyang naririyan para sa mga hayop na nangangailangan ng kaniyang tulong. Noon pa man ay marami na siyang natutulungang hayop kung kaya naman hindi na nakapagtataka na hanggang sa kaniyang pagtanda ay naging trabaho na niya ito.

Dahil sa ginawa niyang ito, mas maraming mga tao ang nagkaroon ng reyalisasyon na maging mabuti sa mga hayop. Dahil aminin man natin o hindi, maraming mga hayop ang nangangailangan ng ating tulong.

Hindi sila nabiyayaan ng kapasidad na makapagsalita at maiparating ang kanilang nararamdaman sa iba kung kaya naman naririto tayong mga tao upang tulungan sila sa abot ng ating makakaya.

Hindi rin naman kawalan sa atin kung tutularan natin si Kuzi sa ginagawa niyang pagliligtas at pagmamalasakit sa mga kawawang hayop na ito.

Photo for illustration purposes only

About Cat (Wikipedia)

The cat (Felis catus) is a domestic species of small carnivorous mammal. It is the only domesticated species in the family Felidae and is commonly referred to as the domestic cat or house cat to distinguish it from the wild members of the family. A cat can either be a house cat, a farm cat, or a feral cat; the feral cat ranges freely and avoids human contact. Domestic cats are valued by humans for companionship and their ability to kill rodents. About 60 cat breeds are recognized by various cat registries.

The cat is similar in anatomy to the other felid species: it has a strong flexible body, quick reflexes, sharp teeth, and retractable claws adapted to killing small prey. Its night vision and sense of smell are well developed. Cat communication includes vocalizations like meowing, purring, trilling, hissing, growling, and grunting as well as cat-specific body language. A predator that is most active at dawn and dusk (crepuscular), the cat is a solitary hunter but a social species. It can hear sounds too faint or too high in frequency for human ears, such as those made by mice and other small mammals. Cats also secrete and perceive pheromones.

Female domestic cats can have kittens from spring to late autumn, with litter sizes often ranging from two to five kittens. Domestic cats are bred and shown at events as registered pedigreed cats, a hobby known as cat fancy. Population control of cats may be effected by spaying and neutering, but their proliferation and the abandonment of pets has resulted in large numbers of feral cats worldwide, contributing to the extinction of entire bird, mammal, and reptile species.

It was long thought that cat domestication began in ancient Egypt, where cats were venerated from around 3100 BC, but recent advances in archaeology and genetics have shown that their domestication occurred in Western Asia around 7500 BC.

As of 2021, there were an estimated 220 million owned and 480 million stray cats in the world. As of 2017, the domestic cat was the second most popular pet in the United States, with 95.6 million cats owned and around 42 million households own at least one cat.  In the United Kingdom, 26% of adults have a cat, with an estimated population of 10.9 million pet cats as of 2020.

Source Link WikipediaCopyright © 2022 The Life Feed.