Connect with us

Amazing

Isang Pinay-American pilot na walang mga kamay, pinamangha ang buong mundo dahil sa kaniyang kakayanang magpalipad ng eroplano gamit lamang ang kaniyang mga paa!

Published

on

Madalas ay hindi natin naiwawasang magreklamo patungkol sa napakaraming mga bagay sa ating paligid. Madalas nga ay tila ba hindi na natin nagagawang magpasalamat maging sa mga simpleng bagay na mayroon tayo sa ngayon.

Maaaring simple lamang itong maituturing ngunit ito pa ang mga bagay na hinding-hindi matutumbasan ang halaga. Tulad na lamang ng ating buhay, kalusugan, kaligtasan at kapayapaan.

Sa kabila ng napakaraming pagsubok at problema sa buhay, hindi sumagi sa isipan ng Pinay-American pilot na ito ang sumuko. Isinilang man siyang walang mga braso at mga kamay ay nagawa niyang maging piloto at nagagawa pa rin niya ang maraming mga bagay na nagagawa ng isang taong kumpleto ang bahagi ng katawan.


Si Jessica Cox ay mayroong mapagmahal na pamilya na talaga namang sobra sobra rin ang suporta sa kaniya. Ang kaniyang ama ay isang retiradong guro habang ang kaniyang ina naman ay isang nars bago ito namayapa.

Mayroon din siyang dalawa pang mga kapatid ngunit siya lamang ang isinilang sa ganitong kalagayan. Bata pa si Jessica noon nang siya ay matutong mag-Taekwondo. Apat na taon pa ang lumipas at naging isang ganap na siyang “black belter”.

17 taong gulang naman siya noon nang matuto siyang magmaneho gamit lamang ang kaniyang mga paa. Sa edad na 22 taong gulang ay nakakuha na siya ng training sa pagpapalipad ng eroplano.

Makalipas pa ang tatlong taon ay nakatanggap na rin siya ng lisensiya sa pagiging ganap na piloto. Mahilig din siya sa mga outdoor activities tulad na lamang ng “surfing”, “scuba diving”, at “horseback riding”.

Minsan na siyang kinilala ng Guinness World Record bilang unang pilotong babae na nagawang magpalipad ng eroplano gamit lamang ang kaniyang mga paa. Noong bata pa siya ay minsan na niyang tinanong ang kaniyang ina patungkol sa kaniyang kondisyon ngunit agad namang turan ng kaniyang ina na tiyak na mayroong mas magandang plano ang Diyos sa kaniyang buhay.Continue Reading

Copyright © 2022 The Life Feed.